Снимка Име Производител Арт.№ Barcode Код Описание
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52SPG Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52SPG Tyrolit 001 TRT1883 9003177689482 768948 12 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52WRC Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52WRC Tyrolit 001 TRT1880 9003177661310 766131 12 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52ZYA Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52ZYA Tyrolit 001 TRT1930 9003177669453 766945 12 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52FLH Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52FLH Tyrolit 001 TRT2307 9003177688980 768898 12 мм, 32 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, ф 6 мм, 52RND Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 12 мм, ф 6 мм, 52RND Tyrolit 001 TRT1878 9003178015303 801530 12 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 16 мм, 25 мм, ф 6 мм Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 16 мм, 25 мм, ф 6 мм Tyrolit 001 TRT2520 9003177689512 768951 16 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 16 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52TRE Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 16 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52TRE Tyrolit 001 TRT2251 9003177661549 766154 16 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 16 мм, 25 мм, ф 6 мм, Premium*** Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 16 мм, 25 мм, ф 6 мм, Premium*** Tyrolit 001 TRT2648 9003177688911 768891 16 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 6 мм, 14 мм, ф 6 мм, 52FLH Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 6 мм, 14 мм, ф 6 мм, 52FLH Tyrolit 001 TRT1262 9003178013514 801351 6 мм, 14 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 8 мм, 19 мм, ф 6 мм, 52WRC Шлайфгрифер Tyrolit карбиден 8 мм, 19 мм, ф 6 мм, 52WRC Tyrolit 001 TRT1879 9003177688782 768878 8 мм, 19 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 10 мм, 20 мм, ф 3 мм, 52B-52 Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 10 мм, 20 мм, ф 3 мм, 52B-52 Tyrolit 001 TRT1732 9003170001748 174 10 мм, 20 мм, ф 3 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 10 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 10 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1559 9003170020817 2081 10 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 10 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 10 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1548 9003176821036 682103 10 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 10 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 10 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1302 9003170050555 34053928 10 мм, 32 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 13 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52SP Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 13 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52SP Tyrolit 001 TRT1524 9003170066600 6660 13 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 13 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 13 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1549 9003176821043 682104 13 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 13 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 13 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1560 9003170068994 6899 13 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 16 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 16 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1550 9003176821050 682105 16 мм, 32 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 16 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52A-26 Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 16 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52A-26 Tyrolit 001 TRT1803 9003170001304 130 16 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 10 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 10 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1526 9003171228687 122868 20 мм, 10 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52KE Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52KE Tyrolit 001 TRT2160 9003170064026 6402 20 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 29 мм, ф 6 мм, 52A Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 29 мм, ф 6 мм, 52A Tyrolit 001 TRT1527 9003170114813 11481 20 мм, 29 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52KE Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52KE Tyrolit 001 TRT1564 9003173307724 330772 20 мм, 32 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52SP Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52SP Tyrolit 001 TRT 694 9003170066617 6661 20 мм, 32 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1551 9003176821067 682106 20 мм, 32 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52KU Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52KU Tyrolit 001 TRT1810 9003170009171 917 20 мм, 40 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1561 9003170021890 2189 20 мм, 40 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 50 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 20 мм, 50 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1301 9003176821074 682107 20 мм, 40 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 22 мм, 50 мм, ф 6 мм, 52A-11 Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 22 мм, 50 мм, ф 6 мм, 52A-11 Tyrolit 001 TRT1994 9003170200318 20031 22 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 25 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 25 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1562 9003170022026 2202 25 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 25 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 25 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1552 9003176821104 682110 25 мм, 32 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 25 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52A-25 Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 25 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52A-25 Tyrolit 001 TRT1644 9003170200479 20047 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 30 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52KE Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 30 мм, 40 мм, ф 6 мм, 52KE Tyrolit 001 TRT1565 9003174410331 441033 30 мм, 40 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 32 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52TO Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 32 мм, 25 мм, ф 6 мм, 52TO Tyrolit 001 TRT1528 9003170011754 1175 32 мм, 25 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 32 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 32 мм, 32 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1563 9003171033946 103394 32 мм, 32 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 40 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 40 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1553 9003176821111 682111 40 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 5 мм, 10 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 5 мм, 10 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1556 9003170020312 2031 5 мм, 10 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 50 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 50 мм, 20 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1554 9003176821128 682112 50 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 6 мм, 13 мм, ф 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 6 мм, 13 мм, ф 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1557 9003170020480 2048 6 мм, 13 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 8 мм, 16 мм, 6 мм, 52ZY Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 8 мм, 16 мм, 6 мм, 52ZY Tyrolit 001 TRT1547 9003176821012 682101 8 мм, 16 мм, 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 8 мм, 16 мм, ф 3 мм, 52B-53 Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 8 мм, 16 мм, ф 3 мм, 52B-53 Tyrolit 001 TRT1731 9003170391283 39128 8 мм, 16 мм, ф 3 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 8 мм, 30 мм, ф 6 мм, 52KU Шлайфгрифер Tyrolit керамичен 8 мм, 30 мм, ф 6 мм, 52KU Tyrolit 001 TRT1643 9003170064057 6405 8 мм, 30 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit керамичен ф 32х40 мм, ф 6 мм, 52KU Шлайфгрифер Tyrolit керамичен ф 32х40 мм, ф 6 мм, 52KU Tyrolit 001 TRT 921 9003170009218 921 ф 32х40 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit комплект 40 мм, ф 6 мм, Premium*** Шлайфгрифер Tyrolit комплект 40 мм, ф 6 мм, Premium*** Tyrolit 001 TRT1782 9009018227257 822725 40 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Tyrolit комплект ф 6 мм, 5 бр., 15000 об./мин., ф 6 мм, волфрамов карбид, 5 бр., Premium*** Шлайфгрифер Tyrolit комплект ф 6 мм, 5 бр., 15000 об./мин., ф 6 мм, волфрамов карбид, 5 бр., Premium*** Tyrolit 001 TRT1776 9009010010864 34022430 ф 6 мм, 5 бр., 15000 об./мин., ф 6 мм, волфрамов карбид, 5 бр.
Шлайфгрифер Tyrolit комплект ф 6 мм, Premium*** Шлайфгрифер Tyrolit комплект ф 6 мм, Premium*** Tyrolit 001 TRT2175 9009018227189 822718 ф 6 мм
Шлайфгрифер Weiler керамичен 10 мм, 20 мм, ф 6 мм, OB Шлайфгрифер Weiler керамичен 10 мм, 20 мм, ф 6 мм, OB Weiler 001 VVI 688 3838529016250 292212 10 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Weiler керамичен 10 мм, 20 мм, ф 6 мм, OB Шлайфгрифер Weiler керамичен 10 мм, 20 мм, ф 6 мм, OB Weiler 001 VVI 687 3838529025634 292211 10 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Weiler керамичен 12 мм, 20 мм, ф 6 мм, OC Шлайфгрифер Weiler керамичен 12 мм, 20 мм, ф 6 мм, OC Weiler 001 VVI 692 3838529273424 292312 12 мм, 20 мм, ф 6 мм
Шлайфгрифер Weiler керамичен 20 мм, 25 мм, ф 6 мм, OB Шлайфгрифер Weiler керамичен 20 мм, 25 мм, ф 6 мм, OB Weiler 001 VVI 689 3838913900691 292223 20 мм, 25 мм, ф 6 мм
Следваща страница